Premia na rozwój małych gospodarstw

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, polskie gospodarstwa rolne mogły korzystać z różnych form wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów tego programu była Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, która pomogła wielu rolnikom w przekształceniu ich gospodarstw i dostosowaniu ich do zmieniających się warunków rynkowych oraz wyzwań ekologicznych. Warto przypomnieć, że wsparcie na rozwój małych gospodarstw w 2023 roku będzie kontynuacją tego programu.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://mdotacje.pl/do-120-tys-zl-premii-na-rozwoj-malych-gospodarstw-2023/