Masz pytania? Zadzwoń!
tele_top  (25) 798 31 98

Uprawa i siew POM Ltd.

 • Agregaty podorywkowe Brodnica 1 HUZAR - U753/L

  Agregaty podorywkowe służą do uprawy pożniwnej ściernisk. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w redlice dwusercowe lub typu Lemken i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli (pkt.3). Pomiędzy zębami, a wałem talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału, co umożliwia zmianę głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej, oraz dodatkowa możliwość regulacji poziomej talerzy.

  więcej »

 • Agregaty podorywkowe Brodnica 1 - U753

  Agregaty podorywkowe służą do uprawy pożniwnej ściernisk. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w redlice dwusercowe lub typu Lemken i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli (pkt.3). Głębokość pracy do 15 cm. Podziałka zębów 440 mm. Regulacja głębokości roboczej skokowa i przetyczkami.

  więcej »

 • Agregaty podorywkowe BRODNICA 1A - U753A

  Agregaty podorowykowe w (ścierniskowe) Brodnica 1A w odróżnieniu od tradycyjnych agregatów Brodnica 1 posiadają: precyzyjną bezstopniową regulację głębokości roboczej blokowaną przetyczkami, talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału tylnego, dzięki czemu następuje automatyczna regulacja głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej redlic, specjalne kroje przyspawane do redlic skrajnych zębów kultywatora ograniczające boczny odrzut gleby i pozwalające na rezygnację za skrajnych talerzy niwelujących alternatywnie do punktu poprzedniego wysuwane skrajne talerze niwelujące z regulacją wysuwu i możliwością chowania na czas transportu, zgrzebło do słomy, wyrównujące glebę przed wałem, oddzielające słomę od resztek pożniwnych i układające słomę w kierunku przejazdu. Ułożona w ten sposób słoma chroni glebę przed nadmiernym wysuszaniem i ułatwia przyoranie słomy (opcja), wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5), dodatkowy wał tylny, zwiększający powierzchniowe kruszenie gleb ciężkich i zbrylonych. Głębokość robocza do 15 cm, zęby zamontowane na 2 belkach w podziałce 440 mm.

  więcej »

 • BRODNICA 1B - 3 belkowy agregat ścierniskowy
 • Brona mulczowa U209

  Brona mulczowa przeznaczona jest do pracy w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych (rozdrobniona słoma, wysokie ściernisko). Na miękkim polu może zastąpić kultywator ścierniskowy, natomiast użycie jej po wcześniej wykonanej uprawie pożniwnej umożliwia wyrwanie już skiełkowanych nasion i zasypanie pozostających na powierzchni.

  więcej »

 • METEOR zawieszany - agregat uniwersalny ścierniskowo przedsiewny U581

  Agregaty uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna na glebach lekkich i średnich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych redliczką dwustronną wąską lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy lub inny z oferowanych przez firmę.

  więcej »

 • METEOR półzawieszany - agregat uniwersalny ścierniskowo przedsiewny U580

  Agregaty uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów. Maszyna przydatna zarówno na glebach lekkich jak średnich i ciężkich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych redliczką dwustronną lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco-zagęszczający, rurowy płaskownikowy lub inny z oferowanych przez firmę. Z kolei dyszel z wózkiem wydźwigowym zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika.

  więcej »

 • Agregaty uprawowe o szer. roboczej 3,7 - 5,6 m z wałem przednim, hydraulicznie składane

  Agregaty o szer. roboczych 3,7 -5,6 m, w miejscu włuki przedniej posiadają strunowy wał kruszący. Produkowane są na bazie kultywatorów z zębami sprężynowymi lekkimi, za nim wał strunowy 2-rzędowy. Przeznaczone są pod siew roślin wymagających głębokiego wysiewu lub sadzenia jak groch, bobik, ziemniaki, zboża, kukurydza.

  więcej »

 • Agregaty uprawowe o szer. roboczej 3,7 - 5,6 m hydraulicznie składane - U709, U651

  Agregaty o szerokości roboczej 3,7 - 5,6 m produkowane są z włóką przednią na bazie: kultywatora - z zębami sprężynowymi lekkimi - przeznaczone pod siew roślin wymagających głębokiego wysiewu lub sadzenia jak groch, ziemniaki, zboża, kukurydza

  więcej »

 • Agregaty uprawowe z kołami podporowymi + wał 2 rzędowy - U755

  Agregaty przeznaczone są do uprawy przedsiewnej, wszystkich rodzajów gleb oprócz bardzo ciężkich i zakamienionych. Produkowane są na bazie 4-rzędowego kultywatora z zębami sprężynowymi lekkimi i wału strunowego 2-rzędowego tylnego.

  więcej »

 • Agregaty uprawowe z broną redlicową - U755/B

  Agregaty produkowane są na bazie bron zębowych ciężkich z zębami redlicowymi oraz dwu rzędowego wału strunowego z tyłu.

  więcej »

 • Agregaty uprawowe z wałem przednim - U755/W

  Agregaty przeznaczone są do przygotowania wszystkich rodzajów gleb pod wysiew, oprócz bardzo ciężkich i zakamienionych. Produkowane są w wersji z wałem strunowym przednim, na bazie kultywatorów z zębami sprężynowymi lekkimi oraz wałem strunowym dwurzędowym tylnym.

  więcej »

 • AGREGATY TALERZOWE - półzawieszane, kompaktowe hydraulicznie składane

  Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. Standardowo, agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika, co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

  Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane stanowią agregaty zawieszane U644/TH dodatkowo wyposażone w dyszel, wózek i sprzęg do siewnika.

  więcej »

 • AGREGATY TALERZOWO ŚCIERNISKOWE Półzawieszane o stałej szer. roboczej U643T

  Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane U643/T stanowią zawieszane kompaktowe agregaty U644/T o stałych szerokościach roboczych, dodatkowo wyposażone w dyszel i wózek co zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig podnośnika. Standardowe wyposażenie tych agregatów w sprzęg do siewnika umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

  więcej »

 • AGREGATY TALERZOWO ŚCIERNISKOWE Hydraulicznie składane U644TH

  Agregaty talerzowe kompaktowe, zawieszane przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Agregaty hydraulicznie składane produkowane są w szerokościach roboczych: 4,0; 4,5; 5,0 i 6,0 m. Agregaty te nie posiadają sprzęgu do siewnika.

  więcej »

 • AGREGATY TALERZOWE O STAŁEJ SZER. ROB. Zawieszane stałe U644T

  Agregaty talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Standardowo agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

  więcej »

 • WAŁ UPRAWOWY PRZEDNI U683

  Wał uprawowy przedni służy do wstępnego, przedsiewnego doprawiania gleby przed ciągnikiem, poprawiając przy tym warunki jazdy oraz końcowy efekt uprawy maszyn zawieszanych z tyłu ciągnika. Na belce włóki mocowane są grabie intensyfikujące niwelowanie nierówności pola, a na strunach wału mogą być zamocowane dodatkowe stopki zwiększające ugniatanie gleby oraz przeciwdziałające nadmiernemu zagłębianiu się wału.

  więcej »

 • WAŁY UPRAWOWE PRZYCZEPIANE U610

  Wały uprawowe przyczepiane służą do kruszenia, zagęszczania i wyrównywania powierzchni pola. Wyposażone są w pierścienie Cambridge lub Crosskill. Opcjonalnie mogą być wyposażone w przednią włókę sprężynową oraz koryto na dodatkowe obciążniki. Posiadają nowoczesny system składania na czas transportu bez konieczności przemieszczania wału.

  więcej »

 • Wał uprawowy wahadłowy U610/0

  Wał wahadłowy współpracujący z pługami obracalnymi 4 korpusowymi, zagęszcza glebę oraz poprawia warunki sterowności ciągnika. Mocowany jest na przednim TUZ, a w ciągnikach URSUS i ZETOR można go także zamontować na podłużnicach półramy.

  Posiada hydrauliczny system docisku i przesterowania położenia roboczego sekcji wału.

  więcej »

 • Siewniki zawieszane CAMI_Z

  Siewniki mechaniczne, zawieszane Cami Z to nowoczesne, wysokowydajne i uniwersalne maszyny przeznaczone do wysiewu zarówno najdrobniejszych nasion (rzepak) jak i wszelkiego rodzaju zbóż, a także nasion grubych (groch).

  Zakres wysiewu od 1 do 400 kg/ha. Napęd z koła ogumionego. Trzy krzywkowa przekładnia bezstopniowa.

  Można je agregować bezpośrednio z ciągnikiem wyposażonym w zewnętrzną instalację hydrauliczną lub z narzędziem uprawowym wyposażonym w hydrauliczny sprzęg - hydropak, w tym z agregatem uprawowym BRODNICA 3 - U644/B oraz kompaktową broną talerzową BRODNICA 3T - U644/T, produkcji POM Ltd Brodnica.

  więcej »

 • Siewniki poplonu - Vega

  Rzutowy siewnik poplonów jest maszyną przystosowaną do współpracy z innymi maszynami do uprawy pościerniskowej. Przeznaczony jest do rzutowego siewu nasion drobnych za pomocą aparatów wysiewających typu roweczkowego. Są one osadzone na wspólnym wałku wysiewającym. Na jednym końcu tego wałka znajduje się pokrętło regulacyjne za pomocą, którego ustala się czynną długość kółka roweczkowego, a zatem ustawienie dawki wysiewu. Siewnik jest maszyną nabudowaną na podłużnicy maszyny pościerniskowej za pomocą specjalnych wsporników. Wałek wysiewający w zależności od opcji utrzymuje napęd pośrednio od koła ostrogowego połączonego z siewnikiem za pomocą ramienia napędowego lub pośrednio od wału tylnego maszyny współpracującej za pomocą specjalnych ramion kasetowych.

  więcej »

 • Siewniki uniwersalne machaniczne CAMI N - wersja nabudowana

  Siewniki mechaniczne, zawieszane Cami N to nowoczesne, wysokowydajne i uniwersalne maszyny przeznaczone do wysiewu różnego rodzaju nasion od rzepaku do zbóż, a także do nasion grubych jak groch.

  Zakres wysiewu od 1 do 400 kg/ha. Napęd z koła ostrogowego poprzez trzy krzywkową przekładnię bezstopniową.

  więcej »

 • Aerator pryzm materiałów organicznych N904

  Aerator znajduje zastosowanie podczas kompostowania pryzm materiałów organicznych i obornika w technologi rozkładu tlenowego.

  Bęben roboczy napędzany jest z WOM ciągnika i i podczas przejazdu przerzucając materię organiczną jednocześnie miesza, rozdrabnia, napowietrza i formuje pryzmę.

  Aerator można zastosować do kompostowania szerokiego asortymentu odpadów organicznych w branży rolniczej, leśnej i komunalnej. Pozwala on na uzyskanie w bardzo krótkim czasie kompostu o wysokich walorach ekologicznych i nawozowych.

  więcej »


do góry

MEGA Spółka Jawna

ul. Warszawska 90,
21-400 Łuków

(25) 798 31 98

Oddział Krzywda

ul. Łukowska 44,
21-470 Krzywda

(25) 631 08 39

Kontakt:

691 140 013
605 668 575

megasj@o2.pl

Godziny otwarcia:

Pn. - Pt.700 - 1700
Sob.800 - 1400